دیدار دکتر فرهاد رهبر با اصحاب رسانه دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روزخبرنگار

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99081 چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:47 1140

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:47
  • 1140
تصویر دیدار دکتر فرهاد رهبر با اصحاب رسانه دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روزخبرنگار