نشست مشترک فرماندهان بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99316 یکشنبه 12 شهریور 1396 18:51 1100

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 12 شهریور 1396 18:51
  • 1100
تصویر نشست مشترک فرماندهان بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی