دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(6)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99398 دوشنبه 20 شهریور 1396 14:29 912

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 شهریور 1396 14:29
  • 912
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(6)