نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی 96-97 توسط دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99530 شنبه 1 مهر 1396 13:28 825

  • 30
  • 14
  • شنبه 1 مهر 1396 13:28
  • 825
تصویر نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی 96-97 توسط دکتر فرهاد رهبر