مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد استان مرکزی

شماره گزارش: 99575 سه شنبه 4 مهر 1396 18:36 1400

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 4 مهر 1396 18:36
  • 1400
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر فرهاد رهبر