دیدار دکتر فرهاد رهبر با حضرت آیت الله دری نجف آبادی

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

شماره گزارش: 99577 سه شنبه 4 مهر 1396 18:53 1699

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 4 مهر 1396 18:53
  • 1699
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر فرهاد رهبر با حضرت آیت الله دری نجف آبادی