دیدار هیات رئیسه دانشگاه امام حسین(ع) با دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99662 دوشنبه 17 مهر 1396 16:57 1615

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 17 مهر 1396 16:57
  • 1615
تصویر دیدار هیات رئیسه دانشگاه امام حسین(ع) با دکتر فرهاد رهبر