سفر دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر به استان اردبیل (مراسم تکریم و معارفه سرپرست واحد اردبیل)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99833 یکشنبه 30 مهر 1396 17:58 1724

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 30 مهر 1396 17:58
  • 1724
  • کلمات کلیدی
تصویر سفر دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر به استان اردبیل (مراسم تکریم و معارفه سرپرست واحد اردبیل)