دومین جلسه شورای اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99850 سه شنبه 2 آبان 1396 15:56 1476

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 2 آبان 1396 15:56
  • 1476
تصویر دومین جلسه شورای اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات دانشگاه آزاد اسلامی