سفر استانی دکتر ولایتی و دکتر رهبر به استان بوشهر(دیدار با امام جمعه استان بوشهر)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99882 یکشنبه 7 آبان 1396 10:00 1276

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 7 آبان 1396 10:00
  • 1276
تصویر سفر استانی دکتر ولایتی و دکتر رهبر به استان بوشهر(دیدار با امام جمعه استان بوشهر)