• دکتر میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید: علم و دانش بهترین هدیه خداوند به انسان است

    صبح امروز  زنگ مدارس سما با حضور دکتر میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر شفایی رئیس سازمان سما، دانش آموزان و خانواده هایشان در مدرسه دخترانه راهنمایی سمای یک به صدا در آمد

  • دوشنبه 1 مهر 1392 00:00
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در دبیرستان دخترانه سما حضور یافت

   همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی  در مدرسه راهنمایی دخترانه سما یک حضور یافت.

  • دوشنبه 1 مهر 1392 00:00
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در دبیرستان دخترانه سما حضور یافت

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر  دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی  در مدرسه راهنمایی دخترانه سما یک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حضور یافت.

  • دوشنبه 1 مهر 1392 00:00
 • دکتر میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید: علم و دانش بهترین هدیه خداوند به انسان است

    صبح امروز  زنگ مدارس سما با حضور دکتر میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر شفایی رئیس سازمان سما، دانش آموزان و خانواده هایشان در مدرسه دخترانه راهنمایی سمای یک به صدا در آمد

  • دوشنبه 1 مهر 1392 00:00
 • برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: تشکیل هیات های امنای استانی باعث تمرکززدایی و افزایش مشارکت نخبگان کشور در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می شود.دکتر شایان فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صاحب نظران و شخصیت های علمی و فرهنگی براساس نیازهای استانی و منطقه ای از دیگر اهداف مهم تشکیل هیات امنای استانی است.در ادامه جلسه آقای دکتر حسینی رئیس واحد ایلام و دبیر هیات امنای استان ایلام گفت: تشکیل هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی احترام به خردجمعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی براساس شورا است و این مهم یکی از ماندگارترین اقدامات مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی است.دکتر حسینی نیا گفت: حضور مقام های محلی استان در جلسات هیات امنای استانی باعث تسهیل در امور و رونق فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان ها می شود .رئیس منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: 8 واحد و مرکز آموزشی در منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی فعال است و بیش از 13 هزار دانشجو در این واحدها و مراکز آموزشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.دکتر حسینی نیا گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه استان ایلام بی بدیل است و در حال حاضر بیش از 23 هزار دانشجو از واحدها و مراکز آموزشی منطقه 22 فارغ‌التحصیل شده اند و امروز نیروی متعهد و متخصص مورد نیاز توسعه استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی استان تأمین شده است.وی گفت: اکثر رشته های تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی استان ایلام بر اساس نسخه توسعه استان ایلام دایر شده اند.دبیر هیات امنای استانی ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بازوی توانمندی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی ادارات استان است  و تاکنون بیش از 300 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ایلام انجام و یا در حال انجام  است.وی گفت: راه اندازی واحدها و مراکز آموزشی در شهرستان های محروم و دور افتاده توسط دانشگاه آزاد اسلامی باعث ایجاد عدالت آموزشی در کشور شده است و امروز به برکت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دورترین و محروم ترین نقاط کشور از نعمت آموزش عالی برخوردار هستند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • پيام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي

  به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، متن كامل پيام دکتر حميد ميرزاده به شرح زیر است:

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: تشکیل هیات های امنای استانی باعث تمرکززدایی و افزایش مشارکت نخبگان کشور در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می شود.دکتر شایان فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صاحب نظران و شخصیت های علمی و فرهنگی براساس نیازهای استانی و منطقه ای از دیگر اهداف مهم تشکیل هیات امنای استانی است.در ادامه جلسه آقای دکتر حسینی رئیس واحد ایلام و دبیر هیات امنای استان ایلام گفت: تشکیل هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی احترام به خردجمعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی براساس شورا است و این مهم یکی از ماندگارترین اقدامات مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی است.دکتر حسینی نیا گفت: حضور مقام های محلی استان در جلسات هیات امنای استانی باعث تسهیل در امور و رونق فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان ها می شود .رئیس منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: 8 واحد و مرکز آموزشی در منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی فعال است و بیش از 13 هزار دانشجو در این واحدها و مراکز آموزشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.دکتر حسینی نیا گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه استان ایلام بی بدیل است و در حال حاضر بیش از 23 هزار دانشجو از واحدها و مراکز آموزشی منطقه 22 فارغ‌التحصیل شده اند و امروز نیروی متعهد و متخصص مورد نیاز توسعه استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی استان تأمین شده است.وی گفت: اکثر رشته های تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی استان ایلام بر اساس نسخه توسعه استان ایلام دایر شده اند.دبیر هیات امنای استانی ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بازوی توانمندی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی ادارات استان است  و تاکنون بیش از 300 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ایلام انجام و یا در حال انجام  است.وی گفت: راه اندازی واحدها و مراکز آموزشی در شهرستان های محروم و دور افتاده توسط دانشگاه آزاد اسلامی باعث ایجاد عدالت آموزشی در کشور شده است و امروز به برکت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دورترین و محروم ترین نقاط کشور از نعمت آموزش عالی برخوردار هستند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • پيام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي

  دکتر میرزاده در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید گفت: غفلت از توسعه علمي، بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي كشور را سست مي كند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: تشکیل هیات های امنای استانی باعث تمرکززدایی و افزایش مشارکت نخبگان کشور در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می شود.دکتر شایان فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صاحب نظران و شخصیت های علمی و فرهنگی براساس نیازهای استانی و منطقه ای از دیگر اهداف مهم تشکیل هیات امنای استانی است.در ادامه جلسه آقای دکتر حسینی رئیس واحد ایلام و دبیر هیات امنای استان ایلام گفت: تشکیل هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی احترام به خردجمعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی براساس شورا است و این مهم یکی از ماندگارترین اقدامات مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی است.دکتر حسینی نیا گفت: حضور مقام های محلی استان در جلسات هیات امنای استانی باعث تسهیل در امور و رونق فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان ها می شود .رئیس منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: 8 واحد و مرکز آموزشی در منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی فعال است و بیش از 13 هزار دانشجو در این واحدها و مراکز آموزشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.دکتر حسینی نیا گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه استان ایلام بی بدیل است و در حال حاضر بیش از 23 هزار دانشجو از واحدها و مراکز آموزشی منطقه 22 فارغ‌التحصیل شده اند و امروز نیروی متعهد و متخصص مورد نیاز توسعه استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی استان تأمین شده است.وی گفت: اکثر رشته های تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی استان ایلام بر اساس نسخه توسعه استان ایلام دایر شده اند.دبیر هیات امنای استانی ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بازوی توانمندی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی ادارات استان است  و تاکنون بیش از 300 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ایلام انجام و یا در حال انجام  است.وی گفت: راه اندازی واحدها و مراکز آموزشی در شهرستان های محروم و دور افتاده توسط دانشگاه آزاد اسلامی باعث ایجاد عدالت آموزشی در کشور شده است و امروز به برکت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دورترین و محروم ترین نقاط کشور از نعمت آموزش عالی برخوردار هستند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • پيام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي

  به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، متن كامل پيام دکتر حميد ميرزاده به شرح زیر است:

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: تشکیل هیات های امنای استانی باعث تمرکززدایی و افزایش مشارکت نخبگان کشور در مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی می شود.دکتر شایان فر تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صاحب نظران و شخصیت های علمی و فرهنگی براساس نیازهای استانی و منطقه ای از دیگر اهداف مهم تشکیل هیات امنای استانی است.در ادامه جلسه آقای دکتر حسینی رئیس واحد ایلام و دبیر هیات امنای استان ایلام گفت: تشکیل هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی احترام به خردجمعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی براساس شورا است و این مهم یکی از ماندگارترین اقدامات مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی است.دکتر حسینی نیا گفت: حضور مقام های محلی استان در جلسات هیات امنای استانی باعث تسهیل در امور و رونق فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان ها می شود .رئیس منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: 8 واحد و مرکز آموزشی در منطقه 22 دانشگاه آزاد اسلامی فعال است و بیش از 13 هزار دانشجو در این واحدها و مراکز آموزشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.دکتر حسینی نیا گفت: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه استان ایلام بی بدیل است و در حال حاضر بیش از 23 هزار دانشجو از واحدها و مراکز آموزشی منطقه 22 فارغ‌التحصیل شده اند و امروز نیروی متعهد و متخصص مورد نیاز توسعه استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی استان تأمین شده است.وی گفت: اکثر رشته های تحصیلی واحدها و مراکز آموزشی استان ایلام بر اساس نسخه توسعه استان ایلام دایر شده اند.دبیر هیات امنای استانی ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بازوی توانمندی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی ادارات استان است  و تاکنون بیش از 300 طرح پژوهشی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ایلام انجام و یا در حال انجام  است.وی گفت: راه اندازی واحدها و مراکز آموزشی در شهرستان های محروم و دور افتاده توسط دانشگاه آزاد اسلامی باعث ایجاد عدالت آموزشی در کشور شده است و امروز به برکت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی دورترین و محروم ترین نقاط کشور از نعمت آموزش عالی برخوردار هستند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • پيام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي

  دکتر میرزاده در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید گفت: غفلت از توسعه علمي، بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي كشور را سست مي كند.

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00
 • پيام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي

  به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي، متن كامل پيام دکتر حميد ميرزاده به شرح زیر است:

  • یکشنبه 31 شهریور 1392 00:00